İstanbulun En Büyük Problemi Ne?

  • Artan nüfus problemi
  • 44
  • Trafik
  • 40
  • Araba coklugu
  • 5
  • Kirlilik
  • 5
  Daha fazla göster

İstanbul’un Sorunu Ne?

İBB İstanbul tarafından belirlenen İstanbul’un '3 önemli sorununu': 

İstanbul'un Sorunu Ne?

Devamını oku
'İstanbulun En Büyük Problemi Ne? ve buna benzer daha fazla içerikten haberdar olmak için bizi sosyal medyalarda takip etmeyi unutmayın...

Yorumlar

01.22.2022 3:06:59

Bu kadar insanın yaşadığı yerde problem mi biter

01.20.2022 8:30:27

Bence büyük İstanbul debremi. Seceneklerde bile yok. Ne garip

01.18.2022 6:27:24

Kesinlikle nüfus. Nüfus az olsa diğerleri zaten otomatikmen çözülecek

12.08.2021 8:11:12

En büyük problemi hükûmet...

08.21.2021 7:39:15

İstanbul'un bugünkü yönetim şekli yıllar öncesinin şartlarına göre oluşturulmuştur. Bugünün şartları ise artık çok değişmiştir; şehrin nüfusu değişmiş, yapısı değişmiş ve hepsinden önemlisi şehirde yaşayan insanların beklentileri değişmiştir.Bugün İstanbul nüfusu 10 milyonu aşmıştır. Bu nüfus hacmi ile şehir 100'den fazla devleti geride bırakmış durumdadır. Bu büyüklükteki bir şehrin artık normal bir şehir gibi yönetilemesi çok güç hale gelmiştir. Şehrin sorunlarının biran önce çözüme kavuşması için öncelikle İstanbul'un özelliklerine uygun bir yönetime kavuşturulması gerekmektedir.İstanbul'un yeni yönetim şekli belirlenirken öncelikle bugünkü yönetim şeklinden kaynaklanan sorunlar tespit edilmelidir. Bu sorunları ortadan kaldıracak şekilde bir yönetim biçimi oluşturulmalıdır. Yerel yönetim reformu mutlaka yapılmalı, sorunların yerinde çözümlenmesi ve yörede üretilen katma değerden yerel yönetimlerin daha fazla pay alması sağlanmalıdır.Hangi tür yönetim teşkilatı seçileceğine karar verilirken İstanbul gibi büyük nüfusa sahip gelişmiş ülkelerdeki şehirlerin yapısı incelenmelidir. Bu şehirlerden yapısal özellik itibarıyla İstanbul'a daha çok benzeyen ve sorunları çözmede başarılı olan yönetim şekli örnek alınmalıdır.İstanbul için seçilen yönetim şekli nasıl olursa olsun, sorunların süratle çözülmesi ve gerekli hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için mutlaka yerel hizmet birimlerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu da şehrin ülke ekonomisine yaptığı katkı ile doğru orantılı olarak üretimden aldığı payın da artırılması ile mümkün olacaktır.

Daha fazla göster